Agile specialisten

De populaire Agile-projectmethodologieën zoals Scrum en Kanban vinden hun oorsprong in het Toyota Manufacturing System. Dit concept is ontwikkeld in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en had als doel verspilling te verminderen. In de filosofie van lean manufacturing is verspilling elke uitgave of inspanning die grondstoffen niet omzet in een product waarvoor de klant bereid is te betalen. Door processtappen te optimaliseren en verspilling tegen te gaan, wordt tijdens elke productiefase alleen echte waarde toegevoegd. Een manier om afval te verminderen, is door minder fouten te maken. Total Quality Management, dat tegelijkertijd opkwam, richtte zich daarom op het continu verbeteren van werkprocessen, Kaizen. Het zogenaamde Kanban-bord was een dashboard waarmee de productie kon worden gemonitord. 

 

Agile methodes in IT

Vandaag worden deze lessen uit het verleden toegepast in de ICT-sector. Met de toevoeging van Scrum zijn er nieuwe rollen en functieomschrijvingen ontstaan. Voorbeelden zijn Product Owner, Scrum Master, Agile Coach en Devops. Al deze functies spelen een rol in het team met als doel samen goede software te ontwikkelen in een geoptimaliseerd proces. De kern van alle Agile-methodieken is dat er vanaf het begin van een project nauw wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. In plaats van alle details vooraf te bepalen, is er veel ruimte om ze tijdens het project in te vullen. Dit kan alleen als de klant nauw betrokken blijft bij het ontwikkelproces. Voor de rol van Productowner ligt de nadruk op zijn kennis van de gebruikers en hun behoeften. Hij vertaalt dit naar functionaliteit die in de applicatie aanwezig moet zijn. De Scrum Master zorgt ervoor dat de werkprocessen worden gevolgd en dat alle teamleden hun rol kunnen vervullen. Hij zorgt voor het managen van de backlog, sprintplanning, dagelijkse scrum stand-ups, sprint reviews en retrospectives.

Soft & hard skills

Een team dat samen aan de creatie van een product werkt, geeft dit product vorm tijdens het proces. Juist om die reden is goede communicatie een basisvoorwaarde voor Agile werken. Ook de gedisciplineerde opvolging van de afgesproken werkprocessen is belangrijk. Dit geldt des te meer als niet alle leden van het team op dezelfde plek werken. Agile-facilitators moeten niet alleen specialisten zijn in hun vakgebied, maar ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een gedisciplineerde manier in een team te werken.

Team4Code helpt je graag bij het opzetten van een team. We stellen teams op afstand beschikbaar maar kunnen ook bemiddelen bij het vinden van lokale specialisten om jouw team compleet te maken.

Wil je weten of we jou kunnen helpen? 

Wat onze klanten over ons zeggen

“Team4Code verraste ons met hun aanpak. Ze weten precies hoe ze een klant kunnen verleiden om contact op te nemen.”


Eric Bussum

Directeur Abbi-Aerotech

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een bericht via de chat of laat uw contactgegevens achter.