Haalbaarheid & prototyping

Haalbaarheidsonderzoek

U heeft een idee dat uw bedrijf kan verbeteren en vooruit kan helpen. Nu wilt u weten in hoeverre dit idee kans van slagen heeft. U bent geïnteresseerd in de technische, operationele en economische haalbaarheid van uw plan. Wij helpen u graag hierbij.

Met ons haalbaarheidsonderzoek brengen we in kaart wat er nodig is om het aangedragen idee om te zetten in een praktische softwareoplossing. U krijgt informatie over de financiële haalbaarheid van uw plannen, de voordelen van de software en de verwachte onderhoudskosten.

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om te onderzoeken of het mogelijk is een softwareoplossing te ontwikkelen die werkbaar is voor gebruikers, gemakkelijk aangepast kan worden en overeenkomt met de vastgestelde standaarden.

POC, prototyping en minimaal viable product (MVP)

Een proof of concept (POC) of prototype kan deel uitmaken van het haalbaarheidsonderzoek. Afhankelijk van de situatie kunt u er ook voor kiezen om te beginnen met het ontwikkelen van een minimaal werkbaar product.

Een proof of concept is een klein project om een bepaald technisch concept of bepaalde theorie te toetsen. De gebruiksvriendelijkheid van het product wordt niet meegenomen bij het maken van een proof of concept. Dit kost teveel tijd en kan de beoordeling of het concept levensvatbaar is in de weg zitten, terwijl dit juist het hoofddoel is van een POC.

Waar een POC in kaart brengt of het ontwikkelen van een product of functie haalbaar is, geeft een prototype inzicht in de manier waarop. Een prototype is een representatief model van uw nieuwe product waarin de vormgeving en toepassingen duidelijk naar voren komen. Een prototype geeft u meer inzicht in de ontwikkeling van het product, levert u nieuwe ideeën op en bevestigt welke richting in te slaan. Met het juiste prototype kunt u investeerders aantrekken en een start maken met de ontwikkeling van uw MVP.

Een MVP is het allerkleinste, meest minimale snel te creëren product. Eigenlijk een eerste bruikbare (concept)versie. De MVP kunt u gebruiken om het beoogde product uit te testen. Voldoet het concept aan de wensen van uw klant of gebruiker? Zo voorkomt u dat u veel tijd en geld verspilt aan het bouwen van iets dat mensen niet willen of nodig hebben. Waar een prototype is bedoeld om knelpunten in de ontwikkelingsfase te identificeren, wordt het met een MVP duidelijk waar (eind)gebruikers tegenaan lopen.

Wij kunnen u helpen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het creëren van een onderscheidend design en de technische implementatie hiervan.

Wat onze klanten over ons zeggen

“Wij produceren industriële sorteersystemen voor eieren en verpakkingsmachines. We presenteren onze producten op de website en we gebruiken de website om contacten te leggen met onze B2B-doelgroep. Team4Code heeft onze website gebouwd en dat heeft ons geholpen bij het genereren van een database van potentiele klanten. We zijn nu hard bezig met het uitbreiden en exploiteren van deze database.”

Paul Buijs
Productmanager Moba

Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Stuur een bericht via de chat of laat uw contactgegevens achter.