Softwarearchitectuur

Softwarearchitectuur

Een goede architectuur vormt het fundament van uw applicatie. Daarom is het belangrijk om de verleiding te weerstaan, en niet direct aan de slag te gaan met het bouwen van functionaliteit. De architectuur legt onder meer vast welke technologieën worden gebruikt, beschrijft de relaties en verbindingen tussen de verschillende elementen en actoren en biedt houvast gedurende het ontwikkeltraject.

Op basis van uw wensen maken we een Systems Requirement Specification (SRS). Dit is een gestructureerde beschrijving van de eisen die aan de software worden gesteld. Op basis van het SRS wordt een Systeem Design gemaakt, dit is de architectuur van de applicatie. Het definieert de scope, beschrijft de algemene structuur van de applicatie en de structurele keuzes die gemaakt zijn. De database structuur is bijvoorbeeld erg moeilijk later aan te passen en moet daarom goed doordacht zijn. Het documenteren van de softwarearchitectuur vergemakkelijkt de communicatie tussen de stakeholders, legt beslissingen over het ontwerp op hoog niveau vast en maakt hergebruik van ontwerpcomponenten tussen projecten mogelijk.

Nieuwe inzichten die worden opgedaan tijdens het ontwikkelingsproces en veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen ook leiden tot wijzigingen in het softwareontwerp. In onze visie is de softwarearchitectuur geen statisch gegeven dat flexibiliteit in de weg staat. Integendeel, het helpt om veranderingen aan te brengen zonder de structuur en het einddoel uit het oog te verliezen. Het documenteren van wijzigingen aan de architectuur tijdens het bouwproces is een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces.

Bij de start betrekken we altijd een architect die geen deel uitmaakt van het ontwikkelteam. Tijdens het project is zijn rol het waarborgen van de integriteit van de software.

Wat onze klanten over ons zeggen

Vorig jaar hebben we besloten om een nieuwe website te bouwen om onze marketingcampagnes nog beter te ondersteunen en onze logistieke gegevens beschikbaar te maken voor onze klanten via een webportal. Na een pitch kozen we voor Team4Code omdat hun concept ons bedrijf het beste vertegenwoordigde en hun voorstel het meest concreet was.

COO
Internationaal multimerken auto import en export netwerk

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een bericht via de chat of laat uw contactgegevens achter.