Wij geven u controle

Uw eigen remote development team

Het maken van software is het werk van mensen. De kwaliteit is derhalve afhankelijk van de skills en professionaliteit van alle betrokkenen. Goede software maak je niet alleen. Het is een samenspel van de inzet van de producteigenaar, de designers, de developers en de kwaliteits specialisten. Samen zorgen ze dat ideëen werkelijkheid worden.

Tijdens het ontwikkelen van een applicatie zullen de leden van het team steeds beter leren samenwerken. Ook wordt veel branche en applicatiekennis opgebouwd. Daarom adviseren wij onze klanten om een eigen dedicated team op te bouwen en de kennis en ervaring zo veel mogelijk voor de organisatie te behouden.  

Naast het ter beschikking stellen van dedicated software teams hebben we ook projectteams. Deze worden ingezet voor klanten die geen eigen team willen hebben maar het bouwen of onderhouden van software op projectbasis willen uitbesteden.

Whats in a name

Onze waarden

IntegriteitBetrokkenheidSamenwerkenHumor
Integer

De voorspelbaarheid van een project hangt in grote mate af van de mensen die eraan werken. Verantwoordelijkheid en consistentie zijn uitgangspunten in alles wat we doen. We bieden transparantie, eerlijkheid en nauwkeurigheid in onze communicatie. Daarbij streven we naar realistische verwachtingen en zijn we transparant over het proces en de resultaten. Als een team worden we gemotiveerd door persoonlijke ontwikkeling en authentiek leiderschap.

Betrouwbaar

We zijn trots op ons bedrijf en het werk dat we doen. En we zijn zeer betrokken bij het succes van onze klanten. Onze slogan ‘driven to comprehend’ weerspiegelt onze toewijding om echt de uitdagingen te begrijpen die onze klanten ons toevertrouwen. We denken verder en vinden slimmere oplossingen. Een moeilijke uitdaging maakt ons werk leuk en lonend.
In actieve samenwerking met onze klanten creëren en leveren wij oplossingen die waarde toevoegen voor hun business.

Competent

Samenwerken in een team met gelijkgestemde collega’s is inspirerend en zorgt voor persoonlijke groei. We wachten niet af en werken proactief. Het werken met verschillende culturen is motiverend en verrijkend.

Persoonlijk

Wij zien de relatie met onze collega’s en onze klanten als het vertrekpunt voor ons handelen. Betekenisvol werk krijgt haar betekenis niet enkel door het resultaat dat het oplevert voor de maatschappij, maar vooral ook door het samen werken aan gemeenschappelijke doelen.